แจ้ง!!! เลื่อนกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 17 - 28 พฤศจิกายน 2557 (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ADMINISTRATION
ABOUT STOCK EXCHANGE
LINKS
CONTACTS
สามารถติดต่อ สอบ-ถาม ข้อมูลของบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดได้ที่
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2557
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557
โทร : (02)-273-8351-8 
แฟกซ์ : (02)-273-8359

 
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900