ประกาศแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท... บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการจดทะเบียนแปลงชื่อบริษัทฯ ใหม่ ดังนี้ จาก บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) - Solution Corner (1998) Public Company Limited. (SLC) เปลี่ยนเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - News Network Corporation Public Company Limited (NNC)... โดยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทำการปรับปรุงเว็บไซต์
ADMINISTRATION
ABOUT STOCK EXCHANGE
LINKS
CONTACTS
สามารถติดต่อ สอบ-ถาม ข้อมูลของบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดได้ที่
โทร : (02)-273-8351-8 
แฟกซ์ : (02)-273-8359

 
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900